AKCIA
Pri úhrade objednávky na bankový účet poskytujeme zákazníkom zľavu - 5%.
Zľavu si vypočítajte (napr.: 249-5%=236,55 Euro) a na účet už poukážte čiastku po zľave. Do poznámky prosím nezabudnite uviesť číslo Vašej objednávky.
 

OZNÁMENIE.

Vážení priatelia. Od roku 2013 dlhodobo žijem vo Veľkej Británii, kde rovnako predávam tieto produkty a mám aj zriadený hlavný sklad. Doteraz som väčšinu produktov po prijatí objednávok preposielal z tohto skladu. Od začiatku roka 2021 sa mi situácia výrazne skomplikovali tvrdým brexitom a nutnosťou každnú jednu objednávku preposielať cestou colnice. Po vyskúšaní sme zistili, že je to neskutnočne zdlhavé a nákladné. V súčasnej dobe hľadám čo najlepšie riešenie tejto situácie. Preto je možné, že až do vyriešenia tohto problému nebudem schopný vykryť všetky vaše objednávky. Ďakujem za pochopenie.

KONTAKT-BOX

GOLDEN WAY s.r.o.
04418 Kalša 128/1p.
Košice-okolie, Slovensko
tel: +421 918632397 - mobil SK
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ


GDPR - Ochrana osobných údajov

Prehlásenie spoločnosti GOLDEN WAY s.r.o o ochrane osobných údajov zákazníkov

Spoločnosť GOLDEN WAY s.r.o. prehlasuje, že nevyužíva súbory cookies na vytváranie preferenčných, štatistických alebo marketingových údajov ohľadom našich zákazkníkov a ani neposkytuje tieto údaje ďalším partnerom. Všetky údaje, zadané zákazníkmi slúžia len k zrealizovaniu objednávky (teda vystaveniu faktúr a odoslaniu tovaru) a k vedeniu účtovníctva firmy. Jediný štatistický údaj, ktorý sleduje naša firma je predajnosť jednotlivých produktov bez viazanosti ku konkrétnym zákazníkom.


Ochrana osobných údajov


1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU


1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť GOLDEN WAY s.r.o., so
sídlom Kalša 128/1p. 044 18 Kalša, Slovenská republika, IČO 46132538, DIČ
2023259370, firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, oddiel Sro, vložka 27505/V. (ďalej len "správca").


1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce :

Adresa pre doručovanie pošty
Kalša 128/1p., 044 18 Kalša, Košice-okolie, Slovenská republika.

Adresa elektronickej pošty

goldenwaysro@gmail.com 

Telefónny kontakt  +421 918 632 397.


1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas
dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len
"nariadenie").


3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie tovaru a daňových
dokladov za nákup tovaru.


3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.


4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


4.1. Doba po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené sú v zmysle zákonných ustanovení 3 roky,
najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov
(na tento účel spracovania).


5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


5.1. Firma GOLDEN WAY s.r.o. prevádzkuje svoj eshop na serveri webareal.sk. Preto  ďalším príjemcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ serveru webareal.sk - spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., IČO: 28090403, DIČ : CZ28090403, ktorá ako správca servera má prístup k všetkým údajom našej firmy. Firma GOLDEN WAY s.r.o., však neudelila súhlas na poskytnutie akýchkoľvek údajov našich zákazníkov ďalším stranám.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV


6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu
prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich
osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti
spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich
osobných údajov.


6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných
údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania
Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so
spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email
goldenwaysro@gmail.com .


6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo
porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať
sťažnosť u dozorného úradu.


6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných
údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez
poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo
strany správcu splniť.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2018

ZTc2M2U